Guitar City Logo

|GC 2008|Program GC 2008|Wykonawcy GC 2008|Partnerzy|Regulamin konkursu|
|Info|Archiwum|Gwiazdy|Patron|

REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWSKIEGO
GITARZYSTÓW JAZZOWYCH


1.W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy gitarzyści niezależnie od wieku i stażu grania na gitarze, jedynym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest szeroko pojęty, jazzowy charakter prezentowanej przez gitarzystę muzyki

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  1. Eliminacje polegające na dostarczeniu pocztą (wraz z adresem, telefonem i e-mailem, datą urodzenia i krótkim opisem kariery muzycznej) do miejsca wyznaczonego przez organizatora (w ogłoszeniach prasowych lub na stronie www.guitarcity.net) płyty CD lub kasety z nagraniem dwóch standardów jazzowych w osobistym wykonaniu przez gitarzystę uczestnika konkursu (solo lub z zespołem). Nagranie może mieć charakter DEMO i nie musi spełniać wymogów technicznych profesjonalnego nagrania studyjnego. Dostarczone nagranie zostanie ocenione przez organizatorów konkursu i w wypadku pozytywnej oceny - uczestnik ten zostanie powiadomiony o dopuszczeniu do finału konkursu, jego miejscu i terminie. Możliwe jest dopuszczenie uczestnika do finału jedynie na podstawie rekomendacji uznanego muzyka jazzowego.

  2. Finał odbywa się w trakcie trwania festiwalu GUITAR CITY w Warszawie. W trakcie finału, każdy z uczestników wykonuje program składający się z 2 utworów jazzowych, z których co najmniej jeden jest znanym standardem jazzowym. Wykonanie nie może trwać dłużej niż 10 min. Uczestnik-gitarzysta-finalista może wystąpić solo lub z własnym zespołem, lub też z „sekcją dyżurną” finału konkursu. W ciągu kilku godzin od zakończenia przesłuchań finału oceniające jury - składające się z uznanych gitarzystów - ogłasza ostateczny werdykt i rozdziela nagrody i wyróżnienia.

3. Laureaci – zwycięzcy konkursu w celu odebrania nagród, zobowiązani są do uczestniczenia w uroczystej ceremonii ich wręczenia. Wręczenie powyższe mieć będzie miejsce wieczorem w dniu konkursu, lub następnego dnia.

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie takie jak – hotele, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie - leżą po stronie uczestników konkursu.

5 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty wynikłe z ewentualnego odwołania konkursu.

Pobierz regulamin konkursu w formacie PDF.

Copyright © 2004-2008 Grzegorz Gałuszka
Kontakt: guitarcity@guitarcity.net